Do czasu zawieszenia umowy mały ruch graniczny między Polską i Rosją był możliwy od lipca 2012 r. i obejmował cały obwód kaliningradzki oraz część województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ułatwiał mieszkańcom tych terenów regularne przekraczanie wspólnej granicy. Rosjanie przyjeżdżali do Polski na zakupy (spożywcze, po sprzęt AGD, RTV czy odzież), a Polacy zaopatrywali się w Rosji w tańsze paliwo.

Reklama

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.

Mały ruch graniczny. INFORMATOR w jęz. polskim
pobierz plik
Mały ruch graniczny. INFORMATOR w jęz. rosyjskim
pobierz plik

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

- posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;

- nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:

mieszkańcom strefy przygranicznej RP:

- Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie

- Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku

mieszkańcom strefy przygranicznej FR:

- Konsul RP w Kaliningradzie

Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:

na terytorium RP:

w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;

w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

na terytorium FR:

Obwód Kaliningradzki.

Media

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej państwa drugiej strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.

Przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:

1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);

2. Gołdap – Gusiew (drogowe);

3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;

4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);

5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).