Nowy sondaż zaufania społecznego przygotowała pracownia IBRiS. - Instytucje cieszące się największym zaufaniem i jednocześnie jedyne którym ufa więcej niż połowa obywateli to: policja (70 proc.), wojsko (69 proc.), NATO (61 proc.) i Kościół katolicki (58 proc.). Podane wartości to suma odpowiedzi "zdecydowanie" i "raczej ufam" – czytamy w opracowaniu badania.

Reklama

Co ciekawe, bardzo słabe wyniki zaufania społecznego osiągnęły instytucje związane z rządem.

Mediom publicznym ufa 31 proc. badanych, rządowi 27 proc., a parlamentowi zaledwie 22 proc. ankietowych.

Zdecydowanie lepsze wyniki od instytucji będących w orbicie władzy PiS uzyskały m.in.: media prywatne (48 proc.), Unia Europejska (46 proc.), a także sądy i Trybunał Konstytucyjny – odpowiednio 44 i 43 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono 1 września 2016r. na ogólnopolskiej próbie około 1100 osób metodą wywiadu telefonicznego.