"Z dużym niepokojem obserwujemy zmiany zachodzące w obszarze naszych zainteresowań naukowych. Historia najnowsza podlega postępującej ideologizacji, mitologizacji, instrumentalizacji i wręcz banalizacji" - piszą organizatorzy w liście-zaproszeniu rozsyłanym do badaczy dziejów najnowszych.

Reklama

Chodzi przede wszystkim o wyrażenie solidarności z kierownictwem Muzeum Historii II Wojny Światowej oraz historykami zwalnianymi przez nowe władze z IPN - tłumaczy "Gazecie wyborczej" dr hab. Marcin Zaremba, historyk z UW.

Zaproszenie podpisali badacze z wielkim autorytetem w środowisku - profesorowie Andrzej Paczkowski, Ewa Domańska, a także Karol Modzelewski i Henryk Samsonowicz.

Jednak zdaniem prof. Andrzeja Nowaka treść, gramatyka oraz ortografia zaproszenia na zjazd budzą poważne wątpliwości co do jego autentyczności. - List nie pozostawia w każdym razie najmniejszej wątpliwości, że idzie o polityczno-propagandowy wydźwięk, o wiec, nie o naukę. „Grupa kolesi” nie chce wypaść jak „grupa kolesi”, tylko raczej jak związek zawodowy Katonów? I używa do tego celu historii? Tak to paskudnie wygląda, że wierzyć się nie chce - stwierdza na stronach wpolityce.pl.