Dyrektor Lasów Państwowych ocenił, że są trzy podstawowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem polskich lasów. Pierwszym z nich jest ekocentryzm, czyli ruch, który wyznaje, że przyrody nie należy w ogóle dotykać, gdyż sama sobie da radę, a drzewa się kochają. (...) Drugim jest ożywiona dyskusja z przemysłem drzewnym, który by chciał jak najtaniej i jak najwięcej kupić - oczywiście na swoich warunkach. W końcu jest problem, który nas bardzo boli - zakładów usług leśnych. W tym obszarze też możemy usunąć wiele barier - ocenił Konrad Tomaszewski.

Podkreślił, że spotkanie w Toruniu ma za zadanie zaprezentowanie w szczegółach całego pakietu działań rozwojowych, który lasy już realizują. Są to m.in. ukierunkowanie na odpowiedzialny rozwój terenów niezurbanizowanych, a także późniejsze zatrudnienie na tych terenach. Konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" poświęcona jest m.in. roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa dla rozwoju wsi. Debatę poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej bp. Edwarda Janiaka.

Organizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Gościem konferencji jest m.in. minister środowiska Jan Szyszko. Bierze w niej udział ok. 8 tysięcy osób z całego kraju, w zdecydowanej większości leśników.