W majowym badaniu ponad połowa Polaków (52 proc.) zapytanych przez Kantar Public o ocenę stanu polskiej gospodarki oceniła, że gospodarka się rozwija, 37 proc. jest przeciwnego zdania, a 11 proc. nie ma opinii na ten temat. 6 proc. uznaje wzrost za dynamiczny, 46 proc. za powolny; 31 proc. ocenia, że gospodarka jest w lekkim kryzysie, a 6 proc. - że w głębokim.

Reklama

45 proc. Polaków spytanych o prognozę zmian materialnych warunków życia w najbliższych trzech latach uznało, że się one nie zmienią. Według 30 proc. nastąpi poprawa materialnych warunków życia Polaków, a według 16 proc. zmienią się one na gorsze. 9 proc. badanych nie miało zdania na ten temat. 4 proc. Polaków uważa, że nastąpi wyraźna poprawa, 26 ocenia, że będzie to "pewna poprawa", 13 proc. ocenia, że będzie to "pewne pogorszenie", a 3 procent mówi o "znacznym pogorszeniu" sytuacji.

Ponad połowa Polaków (56 proc.) twierdzi, że w kraju można znaleźć pracę, 36 proc. jest przeciwnego zdania, a 8 proc. nie ma opinii w tej sprawie. 50 proc. uznaje, że można bez większych kłopotów znaleźć pracę - choć niekoniecznie taką, jaką by się chciało; 6 proc. uznaje, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Ze zdaniem "w ogóle nie można znaleźć pracy" zgodziło się 5 proc, badanych, a 31 proc. uznało, że "trudno jest obecnie o znalezienie jakiejkolwiek pracy".

Kantar Public przeprowadził badanie od 12 do 17 maja na 1047 osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat. Wywiady prowadzone były bezpośrednio, ze wspomaganiem komputerowym.