Dokument opracował dla BAS prof. dr hab. Cezary Mik. Z prośbą o opinię wystąpił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Reklama

Opinia dotyczy "podstaw prawnomiędzynarodowych przetrzymywania przez Federację Rosyjską wraku polskiego samolotu rządowego Tupolew Tu-154M, znajdującego się na terytorium Federacji od 10 kwietnia 2010 r".

Trudno byłoby przyjąć, że statek państwowy, który odbywał lot zgodnie z prawem międzynarodowym i za zgodą państwa miejsca lądowania, i uległ wypadkowi, jako wrak utracił swoją przynależność, przestał być własnością państwa jego przynależności i został poddany zwierzchnictwu państwa miejsca wypadku - brzmi fragment dokumentu.

Ekspert podkreśla, że o ile nie ma porozumienia między zainteresowanymi państwami, państwo miejsca wypadku nie powinno jednostronnie przeprowadzać badań wraku samolotu, jeśli odbywał on lot zgodnie z prawem międzynarodowym.

Jeżeli dojdzie do porozumienia, wrak powinien być badany z poszanowaniem immunitetu mu przysługującego i przy udziale przedstawicieli państwa przynależności statku lotniczego. Po zakończeniu badań, na żądanie państwa przynależności państwowej, powinien być wydany jako własność państwowa temu państwu w całości, bez zbędnej zwłoki i w rozsądnym terminie, chyba że w drodze porozumienia strony określiły termin i sposób wydania wraku w inny sposób - czytamy w opinii.

Reklama

W razie braku porozumienia można odwołać się do pozasądowych lub sądowych metod rozwiązywania sporów międzynarodowych - twierdzi ekspert.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z PAP poinformował, że przekaże opinię do MSZ i Prokuratora Generalnego. Opinia, którą wydał profesor Mik, jeden z najwybitniejszych ekspertów w Polsce prawa międzynarodowego, jest jednoznaczna. Wrak samolotu Tu 154 jest własnością państwa polskiego i powinien być wydany Polsce w całości bez zbędnej zwłoki. Argumenty, które słyszymy po stronie rosyjskiej są nieprawdziwe - podkreślił.

Z opinii wynika, że mogą i powinny być podjęte działania o charakterze pozasądowym w przypadku starań państwa polskiego o zwrot wraku. Warto zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości czy poddanie sprawy pod arbitraż międzynarodowy - dodał poseł PiS.

Do zadań Biura Analiz Sejmowych należy m.in. wsparcie doradztwem naukowym procesu legislacyjnego, pomoc ekspercka w sprawowaniu mandatu poselskiego, prace badawcze związane z procesem legislacyjnym, działalność doradcza i opiniodawcza w zakresie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i współpraca ze służbami prawnymi Unii Europejskiej.