- Obecnie przeprowadzana jest kontrola w tych gospodarstwach. Towar jest zablokowany, pobierane są próbki do dalszych badań - powiedział w środę Niemczuk. Dodał, że stosowanie fipronilu w produkcji drobiu jest nielegalne i jeżeli taki fakt zostanie stwierdzony, zostaną o tym powiadomione organy ścigania.

Reklama

Informację o stwierdzeniu fipronilu w polskich jajach zamieścił także na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny. Jak poinformował rzecznik GIS Jan Bondar, inspektorat bada próbki jaj i mięsa drobiowego pod kątem zanieczyszczenia fipronilem w ramach wcześniej zapowiedzianych działań. Założono w sierpniu i wrześniu br. pobranie w sumie 320 próbek mięsa drobiowego i jaj kurzych, miesięcznie po 80 próbek mięsa i 80 próbek jaj.

Dotychczas w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano 25 próbek mięsa drobiowego i 85 próbek jaj dostępnych na rynku krajowym. W żadnej ze zbadanych próbek mięsa nie stwierdzono obecności fipronilu. Natomiast w 3 z 85 próbek jaj (1 próbka stanowi minimum 12 sztuk jaj kurzych) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu.

Biorąc pod uwagę, że w próbkach wykryto fipronil na poziomie przekraczającym poziom dozwolony w przepisach prawnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazała wycofanie partii jaj.

Producentem skażonych jaj była firma TOP-JAJ z Bieżunia (kod jaj 3 PL 14371323), Fermy Drobiu Woźniak Rawicz (kod 3 PL 30051328 K3) oraz firma handlowa Farmio SA (kod 2 PL 14131317), dla której jaja zostały wyprodukowane.

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, na podstawie danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przekroczenie poziomu fipronilu 0,72 mg/kg może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym, że poziomy zbadane w 3 wyżej wymienionych próbkach jaj są niższe niż 0,72 mg/kg, nie należy spodziewać się wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia konsumenta - stwierdzono w komunikacie.

Bondar zapewnił, że kontrole będą kontynuowane. Dodał, że o sytuacji została poinformowana Inspekcja Weterynaryjna, która może zidentyfikować źródło pochodzenia zakwestionowanych jaj i podjąć działania naprawcze w tej sprawie w konkretnych fermach.

Reklama

O skażeniu jaj fipronilem w Belgii Komisja Europejska poinformowała na początku sierpnia br. Okazało się, że jaja z fipronilem trafiły także do innych krajów. W Polsce zaś stwierdzono skażenie tą substancją kurczaków sprowadzonych z Niemiec.

Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.

W związku ze sprawą, oświadczenie wystosował wiceprezes firmy Farmio, Andrzej Łęgosz

"W związku z informacjami na temat wykrycia fipronilu w jajach pochodzący z polskich ferm oświadczamy jako podmiot wprowadzający produkt do obrotu, że producentem jaj zakwestionowanych w trakcie kontroli przez Inspekcję Sanitarną była Ferma Niosek Ząbkiewicz Sp. J. z Radzanowa.

W trosce o zdrowie konsumentów dokonaliśmy pełnej identyfikacji producenta jaj i podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży jaj ściółkowych Klasa A, L-duże o numerze partii 09.09.2017, 2PL 14131317 oraz o wstrzymaniu zakupów jaj ściółkowych z ww. fermy do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

Należy podkreślić, że sprawa dotyczy wyłącznie jednej serii jaj ściółkowych (2PL 14131317) z datą przydatności 09.09.2017, pochodzących od jednej ze współpracujących z naszą firmą ferm i nie należy utożsamiać jej z całym asortymentem jaj Farmio.

Równolegle nasza firma podjęła w trybie natychmiastowym szereg działań, których celem jest pełne zweryfikowanie sytuacji i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa konsumentów.

Pragniemy podkreślić, że niezależnie od zaistniałej sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo konsumentów już w połowie sierpnia br. Farmio SA wykonała badania na obecność fipronilu wszystkich rodzajów jaj pochodzących z Fermy Niosek Ząbkiewicz Sp. J. oraz innych współpracujących z naszą firmą ferm. Badanie na Fermie Niosek Ząbkiewicz Sp. J. zostało przeprowadzone w dniu 14.08.2017 przez niezależne, akredytowane laboratorium Hamilton JHS. We wszystkich przebadanych jajach nie stwierdzono obecności fipronilu.

Intencją Farmio SA jest zapewnienie najwyższej jakości produktów. Dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne działania i w pełni współpracujemy z Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organami państwowymi. Jesteśmy zdeterminowani, aby w pełni wyjaśnić zaistniałą sytuację, tym bardziej, że w sierpniu br. ferma, z której pochodzą wskazane
w protokole jaja, była szczegółowo kontrolowana, a jaja poddane badaniom.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że pomimo, iż wynik badania na obecność fipronilu wykazał stężenie substancji na poziomie 0,013 mg/kg, co stanowi wartość 55-krotnie niższą od poziomu 0,72 mg/kg uznawanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa za niebezpieczny, którego przekroczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, podejmujemy bezkompromisowe kroki w celu niezwłocznego wyjaśnienia tej niedopuszczalnej sytuacji. To jest obecnie nasz najwyższy priorytet. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach sytuacji."