Justyn Piskorski był jedynym kandydatem na to stanowisko. Za jego powołaniem głosowało 248 posłów, przeciw było 3, a wstrzymało się 18 posłów. Przed głosowaniem kluby parlamentarne wygłosiły oświadczenia.

Reklama

Kandydatura Justyna Piskorskiego została zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowy sędzia jest 46-letnim doktorem nauk prawnych. Uzyskał pozytywną rekomendację Komisji sprawiedliwości.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Lech Morawski zmarł 12 lipca 2017 r. w Warszawie. 2 grudnia 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosił klub PiS. 3 grudnia 2015 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP. Do orzekania dopuściła go dopiero p.o. prezesa Julia Przyłębska. Jego kadencja miała się skończyć w 2024 r.Reklama