Żurek poinformował w komunikacie, że na spotkanie zostanie także zaproszony minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy w KRS, Wiesław Johann.

Reklama

"Przedmiotem spotkania będzie aktualna sytuacja związana z podjętymi 30 października 2017 r. uchwałami Rady o wyrażeniu sprzeciwu wobec powierzenia asesorom, z listy przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości, obowiązków sędziego" - czytamy w komunikacie.

O spotkanie z udziałem szefa resortu sprawiedliwości i przedstawicieli KRS zaapelowało w ten weekend Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

"Zwracamy się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa o rozpoczęcie - przy udziale przedstawiciela Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych zainteresowanych - rozmów zmierzających do znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje obywatelom pełnienie urzędu przez osoby przygotowane do tego należycie pod każdym względem, posiadające gwarancje niezawisłości i właściwości niezbędne do wykonywania służby asesora" - napisała "Iustitia" w oświadczeniu zamieszczonym na swej stronie internetowej.

W miniony poniedziałek KRS postanowiła zgłosić sprzeciw wobec 265 asesorów, którzy we wrześniu br. odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości na czas nieokreślony. Rada uzasadniła swą decyzję brakami formalnymi - m.in. brakiem aktualnych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. W ocenie asesorów, przewodniczący KRS powinien był wezwać danego kandydata do uzupełnienia braku, co nie nastąpiło. Asesorom przysługują indywidualne odwołania do Sądu Najwyższego.

Minister Ziobro ocenił w zeszły czwartek, że decyzja KRS dotycząca asesorów "jest całkowicie niesłuszna, dyktowana cynizmem i politycznymi motywami".

Stowarzyszenie "Iustitia" wyraziło też w swym oświadczeniu zaniepokojenie losem 265 asesorów sądowych, którzy wskutek sprzeciwu Krajowej Rady Sądownictwa zostali pozbawieni możliwości wykonywania zawodu. W ocenie "Iustitii", to "jednak nie decyzja Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziła do krytycznej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, lecz wstrzymywanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości od około dwóch lat konkursów na kilkaset stanowisk sędziowskich".

Sędzia Żurek poinformował ponadto w komunikacie, że na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa (www.krs.pl) zostanie w poniedziałek zamieszczona korespondencja KRS z Ministerstwem Sprawiedliwości "dotycząca niepełnej dokumentacji związanej z przesłaną listą asesorów i braku dostępu do informacji w systemie teleinformatycznym".

Ziobro o spotkaniu w KRS: Nie widzę powodu rozmawiać z organem, który dopuszcza się bezprawia

- Krajowa Rada Sądownictwa dopuściła się rażącego, jawnego złamania prawa; w związku z tym nie widzę powodu, by w tej chwili prowadzić rozmowy z organem, który dopuszcza się bezprawia - powiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Nie mogę akceptować bezprawia. Krajowa Rada Sądownictwa dopuściła się bezprawia w stosunku do asesorów sądowych - przeszło 260 ludzi potraktowała tam samo, według wymyślonych przesłanek prawnych" - dodał.