Gwiazda ma zostać zainstalowana w Grocie Narodzenia, w której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus, w święto Trzech Króli - 6 stycznia nadchodzącego roku.

Reklama

Praca liczy około 60 centymetrów średnicy. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Drapikowski, gwiazda zostanie umieszczona w sklepieniu groty w jej części należącej do katolików – konkretnie franciszkanów. - Jest to miejsce, gdzie wedle tradycji Pan Jezus został złożony do żłóbka. Gwiazda Pokoju będzie rozświetlać delikatnym światłem to miejsce. Światło będzie przychodziło przez kryształ górski i bursztyn, dając ciepłą barwę – powiedział PAP Drapikowski.

Podkreślił, że Gwiazda Pokoju znajdzie się około dwóch metrów od innej gwiazdy – umieszczonej w posadzce, w części prawosławnej groty, a symbolizującej miejsce, w którym - według tradycji, Jezus przyszedł na świat.

Drapikowski wyjaśnił, że na awersie i rewersie ośmioramiennej gwiazdy znajdą się napisy "Gwiazda Pokoju" w 16 językach, w tym aramejskim, polskim, japońskim, chińskim, arabskim, hebrajskim, angielskim, francuskim oraz włoskim.

Bursztynnik pokreślił, że osiem ramion dedykowanej pokojowi na świecie Gwiazdy zawiera w sobie dodatkową symbolikę. - Cyfra 8 mówi o Chrystusie, bo cyfra siedem w ikonografii hebrajskiej określa czas dokonany, zamknięty, coś, co zostało wypełnione, a cyfra jeden jest nowym początkiem. Gwiazda mówi więc o Chrystusie jako nowym początku – powiedział PAP Drapikowski.

Wyjaśnił, że zawierająca polskie akcenty – np. użycie bursztynu, praca jest też szczególnym darem wotywnym. - Właśnie tą pracą chcieliśmy zaznaczyć ten niezwykły czas: setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w ten sposób podziękować Bogu za ten czas niepodległości, jaki jest nam dany, z prośbą, aby Bóg zachował Polskę i świat od wojny i obdarzył je trwałym pokojem – powiedział PAP Drapikowski. Jak mówił, na Gwieździe umieszczono napis wotywny - "Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą".

Reklama

W gdańskiej pracowni Drapikowskiego powstało już kilka innych prac dla Ziemi Świętej. Stworzono w niej m.in. ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu dla czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie (przeniesiony do Betlejem), tabernakulum do kaplicy klasztoru franciszkanów w Ain Karem, krzyż ołtarzowy dla kościoła Narodów w Jerozolimie czy krzyż do Kaplicy Franków w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.

Grota Narodzenia, w której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus, znajduje się w Betlejem – dziś 30-tysięcznym mieście leżącym około 8 km na południe od Jerozolimy.

W IV wieku cesarz rzymski Konstantyn Wielki polecił zbudować nad grotą kościół, który – po zburzeniu w VI wieku, został odbudowany, a z czasem rozbudowywany. Zlokalizowany przy Placu Żłóbka kompleks świątynny nosi nazwę Bazyliki Bożego Narodzenia, a grota ulokowana pod prezbiterium należy do najbardziej czczonych jej części. Dziś pieczę nad obiektem sprawują trzy Kościoły: katolicki, ormiański i grecko-prawosławny.

Grota ma 12 m długości, 3,5 m szerokości i ok. 3 m wysokości. Obwieszona jest 15 srebrnymi lampami oliwnymi. W pierwszej połowie XVIII wieku w posadzce groty umieszczono srebrną 14-ramienną gwiazdę. Zainstalowano ją dokładnie w miejscu, w którym Jezus miał przyjść na świat. Widnieje na niej łaciński napis "Hic de Virginae Maria Jesus Christus natus est" (tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus).

W grocie znajduje się też Ołtarz Żłóbka, ulokowany w miejscu, w którym Matka Boska miała złożyć małego Jezusa po urodzeniu, i Ołtarz Pokłonu Trzech Mędrców, którzy przybyli do Betlejem, by pokłonić się Dzieciątku.