Z oficjalnej odpowiedzi podsekretarza stanu w MPiT, Marcina Ociepy, złożonej na ręce Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, dowiadujemy się, że:

Reklama

Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. (spółka z udziałem Skarbu Państwa, wobec której prawa z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii), zawarła 1 sierpnia 2017 r. umowę ze SPES Sp. z o.o. na mocy której w 2018 r. miała miejsce publikacja reklam graficznych w "Naszym Dzienniku”. Umowa została zawarta w formie kompensaty. Firma produkowała dla SPES Sp. z o.o. formę wtryskową do wyrobu różańców oraz różańce jako wyrób gotowy w ilości 200 000 szt.

To jest HIT!? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przez spółkę zależną produkuje RÓŻAŃCE. A w rozliczeniu zamiast zapłaty dostaje reklamę w "Naszym Dzienniku". Tak wyprowadza się publiczne pieniądze - napisał Marcin Kierwiński na Twitterze.

Po jakimś czasie poseł PO zdecydował się złożyć kolejną interpelację w tej sprawie:

Reklama

Ile wyrób świętych korali dla ojca Rydzyka kosztował podatników? Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapłacił za wyrób różańców 26 500 zł netto - napisał na swojej stronie internetowej "Newsweek".

Tymczasem resort dementuje te informacje:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie zlecało i nie opłacało produkcji dewocjonaliów spółce Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. Resort nie ma wpływu na działalność biznesową spółki, która jest kreowana przez jej zarząd.