W sobotnim stanowisku Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdzono m.in. że ogłoszone konkursy na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, dokonane obwieszczeniem prezydenta z 24 maja 2018 r., są nieważne. "Wynika to nie tylko z faktu niekonstytucyjnej procedury, ale i z tego powodu, że postanowienie prezydenta ją inicjujące wbrew art. 144 ust. 2 Konstytucji nie miało kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów" - napisano.

Reklama

Według Mitery "w kolejnych zapisach konstytucji jest wyłączenie" mówiące o tym, że przepis ten, nie dotyczy powoływania sędziów. Czyli to, co sędziowie ze stowarzyszenia mówią, nie ma oparcia w przepisach prawa, bo taka kontrasygnata nie dotyczy powoływania sędziów - oświadczył.

Mamy kolejne osoby, kolejny organ, który stwierdza w tym kraju co jest, a co nie jest konstytucyjne, co jest ważne, a co jest nieważne. Mamy swój porządek prawny, który obowiązuje i tylko określony organ może to stwierdzić - podkreślił rzecznik KRS, który był gościem radiowych Sygnałów Dnia.

Reklama

Pod koniec czerwca br. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. W obwieszczeniu wskazano, że do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Później w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zgodnie z nim przewidziano dwa stanowiska sędziowskie w Izbie Finansowej NSA.

Reklama

Wolne stanowiska sędziów w SN są związane m.in. ze zmianami w strukturze Sądu Najwyższego, które zostały wprowadzone nową ustawą o SN. Zgodnie z tą ustawą obok funkcjonujących obecnie w SN Izb, powstają dwie nowe Izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. W związku z tą reformą w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidzianych jest 20 wakatów sędziowskich, a w Izbie Dyscyplinarnej 16.