Skarga dotyczy postanowienia sądu sprzed ponad 18 lat ws. nabycia spadku przez rodzinę zmarłej kobiety.

Reklama

Według Rzecznika Praw Obywatelskich orzeczenia Sądu Rejonowego rażąco naruszały konstytucyjne zasady zaufania do państwa, bezpieczeństwa prawnego, a także prawo do dziedziczenia. W chwili orzekania o spadku funkcjonowało już rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie wydane 5 lat wcześniej i było sprzeczne z późniejszym wyrokiem - informuje RMF FM.

Rzecznik będzie postulował o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia. Jednak - jak zauważa RMF FM - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w praktyce jeszcze nie istnieje. Do tej pory nie wybrano sędziów tej izby, ani prezesa, ani nawet szefów wydziałów. Nabór trwa, a zakończy się nie wcześniej niż pod koniec września.