Gra planszowa "Wojsko Polskie - misje zagraniczne" to jeden z elementów edukacyjnego programu "Żywa historia - spotkanie z Weteranem". Autorami programu są: Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych (WIIS) przy współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz wydawnictwa Taktyka i Strategia.

Celem gry jest przybliżenie graczom historii, geografii i danych liczbowych dotyczących misji zagranicznych, w których brało udział Wojsko Polskie od momentu zakończenia II wojny światowej. Jej zadaniem jest zaprezentowanie grającym jak znaczące było polskie zaangażowanie w działania pokojowe na świecie oraz jak dużego poświęcenia wymagało to od uczestniczących w tych działaniach Polaków – czasem za zaangażowanie to płacili oni najwyższą możliwą cenę, cenę własnego życia i zdrowia. Dlatego też gra ta, tak jak cały projekt, stanowi również hołd dla wszystkich polskich weteranów, którzy brali udział w działaniach poza granicami kraju- czytamy na stronie WIIS.

Dziękujemy za udział w konkursie.Wszystkie nagrody zostały rozdane