Od godziny 10. będzie możliwość wejścia także dla mieszkańców Gdańska ale miejsca dla wszystkich nie wystarczy.

Reklama

Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Bazylice na sobotnie południe. Rozpoczną się one mszą pogrzebową pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Przedstawiciele samorządu apelują, by zamiast kwiatów i zniczy mieszkańcy, którzy zechcą pożegnać prezydenta Adamowicza, wsparli wolontariuszy, którzy - zgodnie z wolą rodziny - będą zbierali środki na dwa cele - gdańskie hospicjum im ks. Eugeniusza Dutkiewicza oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji.

Organizatorem uroczystości jest miasto Gdańsk przy udziale rodziny.

SOBOTA, 19 STYCZNIA

Od godziny 6.00 zostanie wyłączony z ruchu kołowego obszar Głównego Miasta ograniczony ulicami Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie. Zakaz dotyczył będzie także możliwości wjazdu z Targu Drzewnego na ul. Szeroką, Św. Ducha, Targ Węglowy oraz na ul. Bogusławskiego z ul. Okopowej. Ulice Szeroka, Złotników, Grobla I i Świętego Ducha stanowić będą tzw. drogę życia stanowiącą główną trasę dojazdową i ewakuacyjną. Dlatego też na ulicach tych obowiązywać będzie bezwzględny zakaz zatrzymywania się. W rejonie wymienionych wyżej ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pieszym. Wejście w ten obszar będzie możliwe dla mieszkańców i osób posiadających stosowne akredytacje.

Msza rozpoczyna się o godzinie 12.00.

W wielu miejscach w pobliżu Bazyliki zostaną ustawione telebimy, na których można będzie oglądać przebieg uroczystości. Będą one w miejscach:

  • Ulica Długa i Długi Targ. Dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem: Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej;
  • Targ Węglowy: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
  • Park Świętopełka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia;
  • Ołowianka: Bez ograniczeń w zakresie dojścia.

Organizacja ruchu:

Ulica św. Ducha, Grobla I, Szeroka - zostały wyznaczone jako droga życia i przejazd dla karetek, więc będą na nich wydzielone ciągi piesze, tylko którymi będzie można się poruszać.

Dojście do ulic Długa i Długi Targ będzie od ulicy Piwnej, Garbary, Ławniczej i Powroźniczej.

Nie będzie możliwości wejścia od strony Zielonej Bramy – będzie to droga wyjścia dla osób opuszczających ul. Długą i Długi Targ.

Brak możliwości wnoszenia zniczy do stref.

Reklama

Na terenie stref będą również ustawione przenośne toalety.

Bezpłatne przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego. Zasada ta obowiązuje w dniach od piątku 18.01.2019 godz. 00:00 do soboty, 19.01.2019 godz. 23:59.

Spodziewany jest bardzo duży ruch drogowy na obszarze całego miasta, w szczególności Śródmieścia. Prosimy nie odkładać dojazdu na uroczystości pogrzebowe na ostatnią chwilę, tylko zaplanować podróż nawet na godziny poranne.

SOBOTA, 19.01.2019

Linia 100: nie funkcjonuje przez cały dzień.

Wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują wg stałych sobotnich rozkładów jazdy z zasileniami na wybranych liniach. W godzinach 08:00-18:00 zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania linii tramwajowych 8, 9, 12 i autobusowych 154, 167 i 210. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 7:

  • - linie 7, 8, 9, 12: co 10 minut
  • - linia 154: co 7,5 minut
  • - linia 167: co 15 minut
  • - linia 210: co 20 minut.

W przypadku dużej frekwencji, zostaną uruchomione dodatkowe kursy na innych liniach tramwajowych i autobusowych – w zależności od potrzeb.

Dojazd do Śródmieścia jest możliwy również pociągami SKM, która w tym dniu będzie funkcjonować wg sobotniego rozkładu jazdy, tj. co 10 minut.

W piątek w godzinach popołudniowych i w sobotę ZKM Gdynia również uruchamia własną linię autobusową 101 na trasie z dworca kolejowego Gdynia przez Oliwę –Wrzeszcz do Śródmieścia SKM w Gdańsku. Linia jest również bezpłatna.

Rozkład jazdy dostępny na stronie www.zkmgdynia.pl i www.ztm.gda.pl

Uwaga. Darmowa komunikacja dotyczy wyłącznie linii tramwajowych i autobusowych organizowanych przez ZTM Gdańsk oraz linii autobusowej 101 z Gdyni z Dworca Głównego pkp do Gdańska Śródmieście.

ORGANIZACJA RUCHU WOKÓŁ BAZYLIKI MARIACKIEJ (kliknij w mapkę, aby powiększyć):

Inne