Najważniejsze postulaty protestujących to: podniesienie wydatków państwa na rolnictwo do poziomu 1,2 proc. PKB, oddłużenie rolnictwa, wstrzymanie egzekucji wobec gospodarstw rolnych, powołanie Państwowej Inspekcji Jakości i Kontroli Żywności oraz sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa Krzysztofa Czabańskiego i Pawła Suskiego.

Reklama

Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt zrzesza kilkanaście organizacji i stowarzyszeń rolniczych.