52 proc. Polaków deklaruje, że na pewno weźmie udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania CBOS.

Reklama

Chęć głosowania najczęściej deklarują wyborcy PO, zdecydowanie najrzadziej – sympatycy Kukiz’15.

"Uczestnictwo w majowych wyborach do PE zapowiada ponad połowa badanych (52 proc.). Oznacza to, że deklarowana frekwencja w tegorocznych wyborach jest znacząco wyższa, niż była w latach ubiegłych: w 2009 i 2014 roku, kiedy to w analogicznym okresie udział w wyborach zapowiadało mniej niż dwie piąte ankietowanych" - napisano w opracowaniu badania.

22 proc. ankietowanych raczej nie weźmie udziału w głosowaniu, a 26 proc. jeszcze nie wie, czy pójdzie do urn - podał CBOS.

Wśród wyborców deklarujących udział w wyborach do PE w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu pierwsze miejsce zajmują zwolennicy PO (78 proc.), a kolejne pozycje zajmują wyborcy Wiosny (72 proc.), PSL (69 proc.), PiS (68 proc.) oraz Kukiz'15 (47 proc.).

57 proc. niezdecydowanych deklaruje gotowość do udziału w głosowaniu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (345) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja.