"Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (biskupów, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, kapelanów, emerytów – z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy) o złożenie jałmużny postnej w wysokości przynajmniej 200 złotych na wsparcie jednego ze szpitali w naszym regionie" – napisał metropolita lubelski w zarządzeniu dotyczącym kwestii ekonomicznych w związku ze stanem epidemii. Zarządzenie opublikowano na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej. Kapłani mają wpłacać pieniądze na specjalne subkonto archidiecezji, z dopiskiem: Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze (na szpital).

Reklama

"Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym życiu i w naszej kapłańskiej posłudze. Trzeba więc gorącej modlitwy i roztropnej troski zarówno o dobro duchowe, jak i materialne powierzonych nam parafii oraz całej wspólnoty diecezjalnej" – napisał abp Budzik.

Zgodnie z zarządzeniem metropolity od 1 kwietnia br. do odwołania parafie zostały zwolnione z opłacania połowy tzw. podusznego – daniny na rzecz diecezji, która liczona jest "od duszy", czyli od liczby mieszkańców danej parafii. "Zobowiązania osobiste księży związane z +podusznym+ pozostają bez zmian" – zaznaczono w zarządzeniu.

Arcybiskup zalecił też, aby do minimum ograniczać wydatki parafii. "Nie należy podejmować nowych inwestycji. Inwestycje rozpoczęte można roztropnie kontynuować lub wstrzymać. W wypadku zaciągniętego kredytu bankowego można rozważyć złożenie wniosku o jego odroczenie" – napisał w zarządzeniu. Dodał, żeby podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego, np. w gablocie, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, i zachęcić wiernych do składania ofiar. "Nie zapominać o podziękowaniu za złożone ofiary" – zaznaczył.

Metropolita lubelski przypomniał również o możliwościach zwolnienia księży z opłacenia należności np. z tytułu składek emerytalnych czy rentowych, które przewiduje ustawa, tzw. tarcza antykryzysowa. "Każdy proboszcz i rektor jest zobowiązany do zapoznania się z treścią ustawy i zastosowania jej przepisów dla potrzeb administracyjnych" – napisał w zarządzeniu abp Budzik. Dodał, że szczegółowe informacje zostały rozesłane księżom drogą mailową przez kancelarię kurii metropolitalnej.

Metropolita, dziękując kapłanom za gorliwą służbę wiernym, poprosił o przyjęcie zawartych w tym zarządzeniu regulacji i propozycji. "Niech nasza solidarność z wiernymi i między nami pomoże nam przetrwać trudny czas, abyśmy wyszli z obecnych doświadczeń przemienieni i umocnieni" – dodał. "Drodzy Bracia Kapłani! Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do nas mimo drzwi zamkniętych i powie nam, jak apostołom: +Pokój Wam!+ Niech nam pośle swojego Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy sprostali wyzwaniu i dawali świadectwo o nadziei, którą wlał w nasze serca" – napisał abp Budzik.

ren/ joz/