Informując o zmianie terminu Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w diecezji płockiej, podkreślono, że decyzja ta, podjęta w porozumieniu z biskupem Piotrem Liberą, "podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości".

Reklama

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii - ogłosił w komunikacie ks. Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Jak zapowiedział, nową datę Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego ustalą proboszczowie poszczególnych parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które przygotowują się do tych uroczystości.

Dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej wskazał jednocześnie, że instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej przypomina m.in., że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. "W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary" - podkreślił ks. Wilczewski.

Diecezja płocka, obejmująca obecnie swym zasięgiem 11 tys. km kw. na terenie części województw mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego, została utworzona w 1075 r. i należy do najstarszych w Polsce.

Kraków: Komunie i bierzmowania przesunięte o kilka tygodni

Uroczystości pierwszych komunii świętych i jej rocznic, a także bierzmowania, przewidziane na kwiecień i maj, zostaną przesunięte o co najmniej kilka tygodni – podała krakowska kuria. Wskazała, że odbędą się one po przywróceniu stałego funkcjonowania szkół i parafii.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Andrzej Kielian podkreślił w sobotnim komunikacie, że obecnie nie ma możliwości zorganizowania tych uroczystości przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim jej uczestnikom.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości, przewidziane na pierwszą połowę maja, winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni – wskazał. Dodał, że "w przypadku terminów późniejszych jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi".

Ks. Kielian wskazał, że księża proboszczowie mogą wyznaczyć inną datę, jednak muszą brać pod uwagę opinię rodziców, rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także zalecenia władz co do działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zaapelował także do rodziców, aby w warunkach domowych troszczyli się o rozwój duchowy dzieci poprzez m.in. wspólną modlitwę, co stanowić będzie uzupełnienie przygotowania szkolnego do przyjęcia pierwszej komunii.

Z kolei osoby przygotowujące młodzież do bierzmowania – duszpasterzy, katechetów i animatorów – poprosił o elektroniczne udostępnienie materiałów i utrzymywanie bieżącego kontaktu z podopiecznymi.