Oprócz Małgorzaty Manowskiej kandydatami zostali Włodzimierz Wróbel, który zdobył największa ilość głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, a także Tomasz Demendecki, Leszek Bosek oraz Joanna Misztal-Konecka.

Reklama

Kim jest wybrana przez prezydenta Małgorzata Manowska?

Urodziła się w Warszawie w 1964 roku. Z wykształcenia jest prawniczką i procesualistką cywilną. Ma tytuły doktor hab. nauk prawnych i profesor nadzwyczajnej Uczelni Łazarskiego.

Egzamin sędziowski zdała w 1994 roku. Orzekała w Sądzie Rejonowym Warszawa-Praga, Sądzie Okręgowym w Warszawie i od 2004 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Pełniła też funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od 30 marca do 27 listopada 2007 roku. Manowska odpowiadała za nadzór nad sądownictwem.

Więcej o nowej I prezes Sądu Najwyższego czytaj tutaj>>>

W 2016 roku powierzono jej funkcję dyrektorki KSSiP (Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury). W 2018 roku została sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. To właśnie legalność tej nominacji, podczas kryzysu wokół SN, wzbudziła kontrowersje w środowisku sędziowskim. Nazwisko Manowskiej już w lipcu 2018 roku było wymieniane przez polityków PiS jako potencjalnej kandydatki na następczynię prof. Małgorzaty Gersdorf.

W sobotnim głosowaniu Włodzimierz Wróbel uzyskał 50 głosów, Małgorzata Manowska - 25 głosów, Tomasz Demendecki - 14 głosów, Leszek Bosek - 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka - 2 głosy.