Wynika z nich, że 91 proc. badanych deklaruje się jako osoby wierzące, a odsetek osób niewierzących wynosi 8 proc.

Reklama

W komentarzu do tych badań zamieszczonych na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej ks. Sadłoń podkreśla, że "niemal nie zmienił się odsetek Polaków, którzy uważają się za wierzących oraz nieznacznie wzrósł (do 8 proc.) odsetek deklarujących się jako niewierzący". Natomiast z niemal 60 proc. do 47 proc. zmniejszyła się liczba osób, które deklarują regularne praktykowanie swojej wiary. Ks. Sadłoń podkreśla, że spadek jest zauważalny przede wszystkim od 2005 roku – w tym czasie do 15 proc. wzrósł odsetek osób deklarujących się jako niepraktykujący.

W ciągu 30 ostatnich lat polskie społeczeństwo podąża nieco odmiennym torem co zachodnie kraje. Jeśli więc procesy religijne na zachodzie można określić jako sekularyzacja, to w Polsce przez ostatnie 30 lat mamy bardziej do czynienia z procesem, który można określić jako "indywidualizacja religijności". Nie oznacza ona prostego trendu osłabienia religijnego, ale raczej złożony proces dynamicznego kształtowania się tożsamości religijnej Polaków w zmieniających się warunkach kulturowych – podkreślił ks. Sadłoń.

Z badań CBOS wynika, że odsetek osób głęboko wierzących od 2008 roku pozostaje stabilny i wynosi 8 proc. Zestawienie deklaracji wiary i praktyk pokazuje, że 47 proc. Polaków wierzy i praktykuje regularnie, a 37 proc. wierzy, ale nie praktykuje regularnie.