Pod koniec maja prezydent Warszawy złożył oświadczenia majątkowe, które zostało opublikowane na stronach miasta.

Reklama

W oświadczeniu Rafał Trzaskowski podał swoje przychody za 2019 r. Przychód, jaki osiągnął z urzędu m.st. Warszawy, w zeszłym roku wyniósł 151 837,59 zł. Przychód z tytułu umowy najmu mieszkania wyniósł w 2019 r. 50 647,70 zł. Za wykłady w Collegium Civitas jego przychody wyniosły w zeszłym roku 46 152 zł. Łączny więc dochód prezydenta wyniósł 248 637,29 zł.

W poniedziałek portal wp.pl poinformował o złożonych oświadczeniach majątkowych czwórki wiceprezydentów stolicy - Renaty Kaznowskiej, Michała Olszewskiego, Pawła Rabieja i Roberta Soszyńskiego.

Ze złożonych oświadczeń majątkowych wynika, że za 2019 r. najwięcej zarobił Robert Soszyński. Według złożonego oświadczenia przychód wiceprezydenta z urzędu m.st. Warszawy wyniósł 278 493,84 sł. Do tego dochodzi przychód z tytułu umowy najmu mieszkania 31 200,00 zł., oraz z Radę Nadzorczą spółki Koleje Mazowieckie otrzymał 52 510,34 zł. Łącznie przychód Soszyńskiego za 2019 rok wyniósł 362 204,18 zł.

Na drugim miejscu pod względem zarobków uplasował się Michał Olszewski. Wiceprezydent za zeszły rok z urzędu m.st. Warszawy otrzymał 315 767,54 zł. Ponadto jako członek Rady Nadzorczej TBS Warszawa Południe zarobił 41 846,19 zł. Łącznie za 2019 rok Olszewski zarobił 357 613,73 zł.

Z kolei Renata Kaznowska w swoim oświadczeniu majątkowych wskazała, że za 2019 rok z urzędu m.st. Warszawy otrzymała 325 302,78 zł.

Według złożonych przez wiceprezydentów oświadczeń majątkowych najmniej zarobił Paweł Rabiej. Wiceprezydent wskazał, że jego dochód z tytułu stosunku służbowego, pełnienia funkcji oraz innych źródeł przychodów (praw autorskich) wyniósł 288 314,82 zł.