Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie sędzia Artur Lipiński sąd uznał, że Krzysztof S. dopuścił się czynów z art. 200 paragraf 1 Kodeksu karnego, oraz art. 201 kk. Za to wymierzył mu karę 9 lat pozbawienia wolności. Kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Reklama

Sąd ponadto orzekł dla Krzysztofa S. zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi osobiście, telefonicznie, listownie, także po odbyciu kary. Nie wolno mu się też zbliżać do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów. S. ma też wypłacić każdej z dziewczynek po 10 tys. zł nawiązki.