Podczas badania zadano pytanie "Czego najbardziej brakuje Pani/Panu w czasie pandemii". Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Reklama

52 proc. badanych uznało, że w czasie pandemii najbardziej brakuje im: "spotkań z przyjaciółmi, znajomymi lub dalszą rodziną".

48 proc. respondentów wskazało na "wyjazdy, podróżowanie, turystykę". Odpowiedź "rozrywki kulturalne, takie jak kino, teatr, koncerty, dyskoteki, muzea, biblioteki" wybrało 41 proc. badanych.

Dalsze miejsca zajęły następujące wskazania: po 39 proc. - "wypoczynek poza domem" oraz "wyjścia do restauracji i jedzenie w lokalach poza domem".

Czego jeszcze brakuje Polakom?

28 proc. wskazało na brak "sportu i rekreacji, np. na basenie, siłowni lub na nartach"; 26 proc. wybrało opcję "wyjść do barów i pubów"; 17 proc. badanych brakuje "edukacji i zajęć dodatkowych dla dzieci"; 14 proc. wskazało na odpowiedź "dostępu do praktyk religijnych np. mszy, nabożeństw, modlitw, procesji, sakramentów itp."; 10 proc. brakuje "spotkań z innymi rodzicami".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1094 osób w dniach od 26 do 29 marca 2021 roku.