10 maja odbyło się spotkanie Zespołu kierowanego przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży z Państwową Komisją ds. Pedofilii. Celem spotkania było omówienia warunków i zasad współpracy - czytamy w komunikacie przekazanym PAP we wtorek 11 maja przez biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wskazano w nim, że wyrażając wolę współdziałania, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15 roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce.

Reklama

Zaznaczono, że strona kościelna jest świadoma obowiązku powiadamiania o tych przestępstwach państwowych organów ścigania i podejmuje z nimi współpracę zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Jednak, jak dodano, kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego. Wyjaśniano, że od strony prawa państwowego, zastrzeżenia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, na której opiera się prośba o wydanie akt. Wyjaśnienia wymaga także kwestia ochrony wrażliwych danych osobowych zawartych w aktach spraw kościelnych - wskazano.

Sprawy te były przedmiotem dyskusji z Państwową Komisją, jednak - jak napisano - wymagają dalszego doprecyzowania i pogłębienia.

Sprawa oprze się w Watykan

Podkreślono, że na gruncie prawa kościelnego, istnieje potrzeba rozstrzygnięcia - czy zniesienie sekretu papieskiego dotyczy postępowań sprzed dnia wejścia w życie decyzji papieża Franciszka, a także doprecyzowania zakresu obowiązującej tajemnicy urzędowej. Ponieważ wątpliwości wiążą się z interpretacją papieskiej "Instrukcji o poufności procedur prawnych" z dnia 17 grudnia 2019 r., dlatego w najbliższym czasie Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zwróci się do Stolicy Apostolskiej o stosowną wykładnię - czytamy w komunikacie.

Prymas Polski wyraża jednocześnie nadzieję na dobrą współpracę z Państwową Komisją w zakresie przeciwdziałania pedofilii i ochrony osób małoletnich w społeczeństwie, w tym także w Kościele katolickim.

W odpowiedzi na skierowane w lutym i marcu br. przez prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii pisma adresowane do oficjałów sądów kościelnych i biskupów diecezjalnych w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski 11 marca br. wyznaczyła Zespół kierowany przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, do kontaktu z Państwową Komisją.