Informacje te, jak podano na stronie komisji, pomogą też w wypracowaniu rekomendacji zmian. Temat jest szczególnie istotny w czasie obecnej dyskusji nad niezbędną reformą psychiatrii dziecięcej - podkreślono.

Reklama

Państwowa komisja wyjaśniła, że w pismach wysłanych do środowisk zajmujących się opieką psychiatryczną nad małoletnimi zapytano m.in. o ocenę obecnych zasad pracy i postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem seksualnym pacjentami dziecięcych i młodzieżowych oddziałów psychiatrycznych.

Reklama

Oprócz tego, zbierane będą dane statystyczne z ostatnich dwóch lat, dotyczące m.in.: liczby spraw i pacjentów do 15 roku życia, sprawców, wieku dzieci, wsparcia ze strony rodziny, rodzaju świadczonej pomocy i zgłaszania spraw organom ścigania. Podobne pytania zostaną też wysłane do wszystkich poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - wskazano w informacji.

Środowisko medyczne to, jak podkreślono, kolejne, które komisja włącza w opiniowanie obecnej sytuacji małoletnich, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. Dane są zbierane też ze środowisk seksuologicznego, kościelnego oraz od pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Trwa analiza danych z akt 2300 zakończonych spraw sądowych. Wyniki zostaną przedstawione w lipcowym raporcie Komisji – zapowiedziano.