Jak głosi rozporządzenie od 26 czerwca do 31 sierpnia br. organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach, w którym jest także mowa o zgromadzeniach spontanicznych będzie możliwe z zastrzeżeniem, że "maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150, odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m".

Reklama

Do 31 sierpnia uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Już wcześniej na stronach rządowych komunikowano, że limity te nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

W piątkowym rozporządzeniu znalazł się przepis, że aktualnych ograniczeń odnoszących się do zgromadzeń, nie stosuje się do imprezy "Narodowa Strefa Kibica" organizowanej 19 czerwca 2021 r. w Warszawie na stadionie "PGE Narodowy", przy czym uczestnikom udostępnia się nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 19 czerwca br. w piłkarskich Mistrzostwach Europy Polska gra w Sewilli z Hiszpanią.

W rozporządzeniu zapisano też, że od 26 czerwca do 31 sierpnia br. "w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie" chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną. Zasada ta nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Reklama

Unijny sposób nabywania uprawnień

W ramach łagodzenia obostrzeń rząd informował też, że od 26 czerwca "przechodzimy na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu". - Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia - przekazywano.

W piątkowym rozporządzeniu doprecyzowano m.in., że obostrzeń nie stosuje się przy przekraczaniu granicy "przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w UE i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia" oraz "przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu wyniku testu, lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko Covid-19".