"Potrzeba ustanowienia Pełnomocnika do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji publicznej w mediach jest związana z zapewnieniem wykorzystania potencjału mediów w celu efektywnego rozpowszechniania szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, m.in. w zakresie postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej, a także integracji obywatelskiej" - podano.

Reklama

Według projektu do zadań pełnomocnika do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji publicznej w mediach należeć ma analiza obowiązującego prawa i istniejących rozwiązań w zakresie promowania w mediach postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie.

Pełnomocnik ma też monitorować sprawy dotyczące realizacji w mediach usług odpowiadających demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa.

Odpowiedzialny będzie również za monitorowanie spraw z zakresu dostępności usług medialnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz za spraw z zakresu wykorzystania mediów jako instrumentu kształcenia, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej. Do jego zadań należeć będzie również monitorowanie realizacji misji publicznej w mediach.