W depeszy ogłoszonej przez Watykan Franciszek napisał najstarszemu synowi Elżbiety II, że jest głęboko zasmucony jej śmiercią i składa kondolencje całej rodzinie królewskiej i narodom Zjednoczonego Królestwa oraz Wspólnoty Narodów.

Reklama

"Przyłączam się szczerze do wszystkich, którzy opłakują tę stratę, w modlitwie o życie wieczne Królowej"- dodał papież.

Podkreślił, że jej życie było "niestrudzoną służbą na rzecz dobra kraju i Wspólnoty Narodów". Położył nacisk na jej "przykład poświęcenia się obowiązkowi, niezłomne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa i mocną nadzieję w jego obietnice".

"Powierzając jej szlachetną duszę miłosiernemu dobru Ojca Niebieskiego, zapewniam Waszą Królewską Mość o moich modlitwach o to, aby Wszechmogący Bóg wspierał go swą niezawodną łaską w chwili przejęcia wzniosłych obowiązków Króla" - napisał papież.

Reklama