Jak przekazał Michał Ruczyński z centrum prasowego wojewody, kurator została odwołana na podstawie art. 50 ustawy Prawo oświatowe, według którego kuratora oświaty, "na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania".

Reklama

Pełniącym obowiązki kuratorem został dotychczasowy wicekurator Jerzy Sołtysiak. Wkrótce ma zostać ogłoszony konkurs na stanowisko.

Magdalena Zarębska-Kulesza w oświacie pracowała od 1983 r. w szczecińskich szkołach podstawowych nr 13, nr 33, a także w SP nr 1 i nr 4 w Nowogardzie. W Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie w 2000 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora szkoły, a w latach 2003-2013 pełniła funkcję jej dyrektora.

Reklama

Zachodniopomorskim kuratorem oświaty była od 2016 r.

Elżbieta Bielecka