Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Reklama

Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego - tzw. SOLO III, II i I poziomu. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej finansowanych ze środków publicznych.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto dwa zestawy poprawek Biura Legislacyjnego, w sumie było ich 25. Poprawki te ujednolicają przepisy projektu ustawy i uzupełniają regulacje.

Poprawki PiS

Komisja poparła też poprawkę PiS, która częściowo zmienia brzmienie artykułu 22. Doprecyzowuje ona, że Krajowy Ośrodek Monitorujący krajową sieć będzie opracowywał i aktualizował standardy i wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, również przez adaptację zagranicznych opracowań.

Reklama

Chodzi o to, by nie wszystkie wytyczne były opracowywane całkiem na nowo, (...) ale by można było korzystać z zagranicznych doświadczeń - tłumaczył poseł Bolesław Piecha (PiS).

Reklama

Kolejna przyjęta poprawka PiS to doprecyzowanie art. 26, w którym dopisano szczegółowy zakres danych, jakie podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego.

PiS zaproponował też zmiany w art. 39. Dotyczą one zmian w ustawach - jedna z nich dotyczy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - chodzi o uszczegółowienie w sprawie szkoleń, przyspieszenie uznawania kwalifikacji, kolejna - publicznej służby krwi.

Przemówienie Niedzielskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę w trakcie pierwszego czytania projektu o KSO w Sejmie, że projekt zmienia fundamentalnie model opieki onkologicznej w Polsce.

Jak dodał, priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Szef MZ przypomniał, że choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków - bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest proces starzenia się społeczeństwa i czynniki związane ze stylem życia.

Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. odnotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi dalszy wzrost zachorowań.

Szef MZ podkreślił, że zmiany odczuwalne będą bezpośrednio przez pacjenta. "Pierwsza fundamentalna zmiana - leczenie ma się odbywać wyłącznie według ustalonych w sieci standardów, to znaczy, że na podstawie rekomendacji towarzystw naukowych, które pracują w różnych dziedzinach onkologicznych, również wymieniając polskie doświadczenia ze specjalistami z różnych zagranicznych ośrodków" - powiedział.

Zauważył, że druga odczuwalna zmiana dla pacjenta to wprowadzenie koordynatora. "To jest rozwiązanie, które naprawdę będzie największą odczuwalną zmianą w KSO. Każdy pacjent onkologiczny będzie miał koordynatora, który pomoże mu przejść przez cały proces leczenia, ale nie tylko - od diagnozy przez leczenia, do rehabilitacji. Odpowiedzialnością koordynatora będzie zapewnienie, by ono przebiegało według standardów, terminowo, pilnując poszczególnych wizyt i biorąc na siebie odpowiedzialność w umawianiu pacjenta i pilnowaniu kalendarza" - tłumaczył Niedzielski.

Ustanowienie KSO ma na celu realizację przyjętej Narodowej Strategii Onkologicznej.

Projekt ustawy zakłada monitorowanie KSO m.in. na poziomie krajowym przez Krajowy Ośrodek Monitorujący - funkcję tę będzie pełnił Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Na poziomie poszczególnych województw monitorowanie będzie sprawowane przez Wojewódzkie Ośrodki Monitorujące.

Drugie czytanie projektu ustawy odbędzie się w czwartek.

Autorka: Agata Zbieg