Podejrzany o szpiegostwo mężczyzna od wielu lat legalnie przebywał w Polsce, prowadził tu też działalność gospodarczą. Angażował się w działalność grup rekonstrukcji historycznej i poprzez te znajomości nawiązywał i podtrzymywał kontakty, w tym towarzyskie, z żołnierzami Sił Zbrojnych RP, co wykorzystywał przy prowadzonej działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Reklama

Jak zaznaczyła prok. Wawryniuk, działalność szpiegowska podejrzanego skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno–wschodniej części Polski.

Mężczyznę zatrzymano w kwietniu

Podejrzany mężczyzna został zatrzymany w kwietniu 2022 r. W oparciu o materiały zebrane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brał on udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących Sił Zbrojnych RP - zaznaczyła Wawryniuk.

Dotyczyły one rozmieszczenia poszczególnych jednostek wojskowych, ich struktury organizacyjnej i etatowej, faktycznego stanu etatowego, struktury dowodzenia, uposażenia żołnierzy, a także szczegółów dotyczących uzbrojenia poszczególnych pododdziałów, rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia rozwinięciu operacyjnym, zasadach komunikacji i łączności oraz współdziałaniu wojsk. Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej.

Szereg przestępstw korupcyjnych

Reklama

Oprócz przestępstwa szpiegostwa w toku postępowania odkryto szereg przestępstw korupcyjnych, związanych z odprawami celnymi towarów transportowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Aktem oskarżenia objęto również zarzucane trójce obywateli RP przestępstwa korupcyjne, związane z tym procederem.

Od czasu zatrzymania podejrzany został tymczasowo aresztowany. 17 lutego prokurator skierował do sądu akt oskarżenia, w którym zarzucił mu prowadzenie w okresie od 2015 r. do kwietnia 2022 r. działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Za zarzucane przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

"Zakończona aktem oskarżenia sprawa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku jest jednym z kilku postępowań dotyczących działalności na rzecz służb wywiadowczych Rosji i Białorusi, wymierzonej przeciwko Siłom Zbrojnym RP, jakie prokuratorzy pionu do spraw wojskowych prowadzą obecnie - przekazała rzeczniczka.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk