W liście - opublikowanym na portalu niezalezna.pl - Jarosław Kaczyński przypomniał, że kilka dni temu obchodziliśmy Święto Narodowe 3 Maja. Lider PiS wskazał, że "Konstytucją 3 Maja naprawdę możemy się chlubić". "Jest ona wszak pierwszą ustawą zasadniczą w dziejach nowoczesnej Europy - uchwaliliśmy ją cztery miesiące przed Francuzami oraz drugą w historii świata (po amerykańskiej). Dobrze by było, gdyby tenże świat, a zwłaszcza Komisja Wenecka, o tym pamiętał" - podkreślił.

Reklama

Kaczyński przypomniał, że niedawno minął rok od przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny. Jak wskazywał, ustawa ta daje narzędzia pozwalające na zwiększenie zdolności obronnych Polski, w tym podniesienie nakładów na obronność, co - jak zauważył - "od wielu miesięcy pozwala na przyspieszenia procesu modernizacji naszych sił zbrojnych i dozbrajanie naszej armii w nowoczesny sprzęt na niespotykaną dotąd skalę".

"Dzięki niej rozbudowujemy Wojsko Polskie, zwiększymy jego liczebność, odtworzymy system rezerw czy powiększymy nasze możliwości szkoleniowe, nie zapominając przy tym wszystkim o naszym przemyśle zbrojeniowym" - wskazał prezes PiS. "Jednym słowem, pomnażamy naszą zdolność do odstraszania przeciwnika, a w ostateczności - choć głęboko wierzymy, że tak się nie zdarzy - do odparcia ataku potencjalnego agresora" - zaznaczył.

"Daliśmy sygnał"

"Daliśmy w ten sposób także jasny sygnał, że traktujemy poważnie sprawę wzmocnienia pozycji naszego kraju, a także statusu Rzeczypospolitej. Dążymy do tego, by Polska miała status poważnego, suwerennego, podmiotowego państwa" - napisał Kaczyński, podkreślając jednocześnie, że "silna armia jest takiego stanu rzeczy zarówno oznaką, jak i gwarancją".

Prezes PiS zauważył, że "heroiczna obrona Ukrainy przed barbarzyńską rosyjską agresją unaoczniła całemu światu, jak ważną rolę na polu walki odgrywa czynnik wolicjonalny"."Owszem, bez pomocy ze strony Zachodu, nasi Ukraińscy Bracia by do tej pory nie przetrwali, ale tego wsparcia w ogóle by nie było, gdyby nie zadziwili świata swoją bohaterską postawą" - dodał.

"W obliczu tych doświadczeń jest rzeczą wielkiej wagi, by…"

Reklama

Kaczyński przekonywał, że "w obliczu tych doświadczeń jest rzeczą wielkiej wagi, by społeczne poparcie dla tego wielkiego programu odbudowy polskiego potencjału obronnego było jak największe, by jak najwięcej Polek i Polaków wykazywało się rozumną postawą patriotyczną, by jak najsilniej odczuwało przynależność do narodu polskiego i dawało wyraz związanym z tym faktem wartościom".

"Innymi słowy, by czuło i postępowało tak, jak Państwo. (...) Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za wszystkie Państwa wysiłki i starania, za Państwa - nie wstydźmy się tego słowa - służbę Ojczyźnie" - zwrócił się do klubowiczów "Gazety Polskiej". Podziękował im również za "to, co czynią w pięknym dziele upamiętniania Tragedii Smoleńskiej i jej Ofiar oraz w zmaganiach o pełną prawdę tak o niej samej, jak i o wszystkich towarzyszących jej okolicznościach".

Prezes PiS złożył również podziękowania za to, że kluby "Gazety Polskiej" województwa pomorskiego "wnoszą swój wkład w tę jakże potrzebną debatę o sprawach najważniejszych dla Rzeczypospolitej, dla jej regionów i dla naszych małych ojczyzn". "Pragnę życzyć Państwu, Drodzy Przyjaciele, by Wasze dyskusje zrodziły jak najpiękniejsze owoce, by jak najpełniej przyczyniły się do spełnienia naszych marzeń o Polsce suwerennej duchem i ciałem, silnej, zasobnej, sprawiedliwej i solidarnej" - napisał Jarosław Kaczyński.