"Ósmoklasiści powodzenia dziś i smacznych lodów po egzaminie" - napisał premier we wtorek na Facebooku.

Egzamin ósmoklasisty

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W środę będzie egzamin z matematyki. W czwartek będzie egzamin z języka obcego nowożytnego.

Reklama

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Reklama

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.