Na stronie KPRM poinformowano, że nadbryg. Marek Kubiak jest z zawodu strażakiem oraz specjalistą w zakresie planowania operacyjnego i ratownictwa, a także nauczycielem, działaczem samorządu powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Reklama

Kubiak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również wiele kursów: ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, płetwonurka III i II stopnia. Posiada także uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W latach 2006-2007 był Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, a następnie do 2008 r. pełnił służbę jako Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Od 2015 r. do 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W 2017 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień nadbrygadiera. Od 2020 do 2023 r. działał w kierownictwie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako zastępca dyrektora. Na stanowisko dyrektora został powołany 20 czerwca.

RCB - czym się zajmuje?

Na stronie KPRM podkreślono, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa koordynuje zarządzanie kryzysowe ponad ministerstwami. RCB monitoruje potencjalne zagrożenia w kraju i zapewnia obieg informacji w całej administracji publicznej. W obliczu wystąpienia zagrożenia, RCB działa w kierunku minimalizacji skutków dla ludności. Pracują tu eksperci cywilni, funkcjonariusze służb i żołnierze Wojska Polskiego. RCB prowadzi ponadto szkolenia i akcje edukacyjne na temat zagrożeń i zarządzania kryzysowego.

autor: Marcin Chomiuk