Pies bez smyczy i kagańca. Czy opiekunowi grozi mandat?

Podstawą jest zawsze panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne, a to oznacza, że nie zawsze wymagane jest, np. spacerowanie z psem znajdującym się na smyczy lub w kagańcu. Najważniejszym wyznacznikiem jest zawsze zdrowy rozsądek opiekuna zwierzęcia. Jeżeli mamy niewielkiego psa lub takiego, który odbył szereg szkoleń i opiekun panuje nad nim, to nie będzie konieczne spacerowanie z nim na smyczy.

Pies bez smyczy na spacerze. Jak rozumieć zwykłe środki ostrożności?

Reklama

Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia określa się jako tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia. Podstawą jest w tym zakresie doskonałe poznanie psychiki psa i uzyskanie bezwzględnego posłuszeństwa czworonoga. Zgodnie z orzecznictwem nie popełnia wykroczenia osoba, która znając psychikę swojego czworonożnego przyjaciela, prowadzi go w miejscu publicznym bez smyczy i kagańca.

Co w przypadku psów uznanych za agresywne?

Amerykański pit bull terier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski to rasy psów uznane w polskim prawie za agresywne. Jednak przepisy, które je wymieniają nie określają, w jaki sposób psy tych ras mają być trzymane przez opiekunów podczas, np. spacerów. Co istotne, katalog ten nie zamyka listy psów, które można uznać za niebezpieczne. Pies, który nie należy do rasy znajdującej się w katalogu, a wykazuje zachowania agresywne zawsze powinien być prowadzony na smyczy i w kagańcu.

Samorządowe restrykcje, czyli nakazane środki ostrożności

Nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt są określone w przepisach lokalnych, ponieważ to gminy w regulaminach utrzymania porządku i czystości określają miejsca, w których zakazują spuszczania psów ze smyczy, czy prowadzenia ich bez kagańca. Czasem przepisy te są bardzo restrykcyjne, jednak nawet najbardziej rygorystyczne regulaminy muszą wskazywać miejsca, w których takie zachowania są możliwe, w przeciwny razie zostaną one uznane za sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt i będą stanowić wykroczenie poza upoważnienie rady gminy, bowiem samorząd nie może kategorycznie nakazać wyprowadzania wszystkich psów na smyczy czy w kagańcu.

Pies bez smyczy i kagańca. Kto może otrzymać mandat?

Mandat może otrzymać każda osoba, która faktycznie trzyma zwierzę. Nie musi być to więc właściciel zwierzęcia, a np. osoba prywatna płatnie lub bezpłatnie sprawująca w danym momencie opiekę nad zwierzęciem, co istotne nawet nad zwierzęciem znalezionym, trzymanym do czasu odnalezienia prawowitego właściciela.