Dzień wolny za sobotę. Dlaczego należy się pracownikowi?

Mówią o tym przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi w każde święto pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy. Jeśli jest to sobota pracownikowi powinien zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

Najprościej mówiąc, ponieważ w tym roku 11 listopada przypada w sobotę, którą pracownik etatowy niezależnie od święta i tak miałby wolną, ma on prawo odebrać dzień świąteczny w innym terminie.

Reklama

W przeciwnym razie pracodawca naraża się na karę grzywny, ponieważ nieudzielenie wolnego może spowodować przekroczenie normy czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Reklama

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

Jest to kwestia ustalenia z pracodawcą. Zgodnie z przepisami to pracodawca ma prawo wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Może również przystać na propozycje pracowników.

Dzień wolny można odebrać w ramach okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie. Można więc ustalić dzień zarówno przed przypadającym świętem jak i po nim, ale zwykle w tym samym miesiącu. Chyba że okres rozliczeniowy w danej firmie jest dłuższy, na przykład trzymiesięczny.

Co mówi prawo pracy?

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy: "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. K 27/11): "pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”.

Dodatkowe wolne w listopadzie. Okazja do długiego weekendu

Jeśli wykorzystamy dzień wolny za sobotę 11 listopada w poniedziałek lub piątek, wydłużymy w ten sposób weekend do trzech dni.

Oprócz Święta Niepodległości, w listopadzie czeka nas jeszcze jeden dzień wolny. Chodzi o 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. W tym roku ta data wypada w środę.

Aby wydłużyć weekend przed 1 listopada do 5 dni trzeba wziąć dwa dni urlopu. Jeśli w firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, nie da się tu wstecznie wykorzystać wolnego za sobotę 11 listopada, bo poniedziałek i wtorek przed dniem Wszystkich Świętych to jeszcze październik (30 i 31.10).

Jeśli natomiast chcielibyśmy wydłużyć weekend o czwartek 2 listopada i piątek 3 listopada, można skorzystać z dodatkowego dnia za 11 listopada i wziąć tylko jeden dzień urlopu.

Za Święto Niepodległości przypadające w sobotę pracodawca powinien udzielić dnia wolnego do końca listopada. Dzień wolny można wykorzystać w innym miesiącu tylko jeśli firma ma dłuższy niż miesięczny okres rozliczeniowy.