Lasy Państwowe – zasady działania, struktura

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) jest "państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej” – czytamy w sprawozdaniu finansowo-gospodarczym PGL LP za 2022 r. Struktura organizacyjna LP obejmuje:

 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
 • regionalne dyrekcje lasów państwowych,
 • nadleśnictwa (dzielące się na leśnictwa);
 • inne jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym i regionalnym.
Reklama

Jakie stanowiska pracy występują w Lasach Państwowych?

Osoby pracujące w Lasach Państwowych czasem nazywane są leśnikami. To ogólna nazwa różnych zawodów, których przedstawiciele kojarzą nam się z pracą w tym podmiocie. Większość należy do tzw. Służby Leśnej. To oznacza, że podczas wykonywania obowiązków noszą mundury i mają status funkcjonariuszy publicznych. Częścią Służby Leśnej jest Straż Leśna, której funkcjonariuszami są strażnicy leśni.

Oprócz strażników leśnych do najczęściej spotykanych stanowisk w Lasach Państwowych można zaliczyć podleśniczych, leśniczych, nadleśniczych, specjalistów Służby Leśnej (pracują w nadleśnictwach).

Zarobki w Lasach Państwowych. Ile zarabia leśniczy? A ile strażnik leśny?

Płace pracowników Lasów Państwowych wyliczane są na podstawie zasad określonych w tzw. Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracowników PGL LP (PUZP PGL LP). Układ określa stawkę, która jest podstawą dalszych wyliczeń. Bierze się w nich pod uwagę kategorię zaszeregowania oraz współczynnik zaszeregowana (uzależniony m.in. od wykształcenia i stażu pracy danej osoby). Ważną częścią zarobków leśników są dodatki funkcyjne. Nie przysługują one jednak wszystkim pracownikom Lasów Państwowych.

Z informacji opublikowanych przez "Gazetę Pomorskiej" wynika, że płace w Lasach Państwowych wyglądają następująco (wszystkie kwoty brutto):

 • podleśniczy: 2,1 do 6,6 tys. zł;
 • strażnik leśny: 2,25 a 7,4 tys. zł; dodatek funkcyjny: od 300 do 750 zł;
 • specjalista Służby Leśnej: 2,4 do 7,4 tys. zł;
 • leśniczy: 2,4 tys. do 8,3 tys. zł; dodatek funkcyjny - 525 zł do 1350 zł;
 • zastępca nadleśniczego: 3,1 tys. do 10,3 tys.; dodatek funkcyjny: 1500 zł do 3750 zł;
 • nadleśniczy 3,6 tys. do 13 tys. zł; dodatek funkcyjny 3 tys. do 6 tys. zł.

Jak podaje "Gazeta Pomorska", na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w dyrekcjach regionalnych oraz dyrekcji generalnej, gdzie wysokość samego dodatku funkcyjnego może dochodzić do 10 tys. zł, a nawet ją przekraczać.

Pensje i benefity pozapłacowe pracowników Lasów Państwowych

Informację o pensjach leśników znaleźć można również na portalu Wynagrodzenia.pl. Mediana zarobków w popularnych zawodach, które można wykonywać po leśnictwie wygląda następująco:

 • podleśniczy – 6130 zł brutto (próba – 44 podleśniczych),
 • leśniczy – 8860 zł brutto (próba – 45 leśniczych),
 • strażnik leśny – 7920 zł brutto (próba – 11 strażników leśnych).

Pracownicy Lasów Państwowych mają też do dyspozycji spory zakres benefitów. Ankietowani Wynagrodzenia.pl wymieniają m.in. służbowe mieszkanie/dom, ryczałt na paliwo, telefon komórkowy do użytku prywatnego. Zatrudnieniu w LP mają też prawo do określonej ilości bezpłatnego drewna opałowego (lub jego równowartości).

Średnia płaca w Lasach Państwowych

Z najnowszego, dorocznego sprawozdanie finansowo-gospodarcze PGL LP wynika, że liczba osób zatrudnionych w PGL LP wg stanu na 31 grudnia 2022 r. to 25 877, tj. o 200 osób więcej niż na koniec 2021 r. "Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w Lasach Państwowych wynosiło 10 441,7 zł" – czytamy w sprawozdaniu. W 2022 r. LP wydały na wynagrodzenia prawie 3 mld 223 mln zł. Dla porównania, w grudniu 2022 r. średnia krajów (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) wg GUS-u wynosiła 7239,96 zł. Udział wynagrodzeń w strukturze kosztów LP wyniósł 22,8 proc. (w roku 2021 – 29,5 proc.).