Jako kandydaci zgłoszeni zostali: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski, Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, AdamKoczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Reklama

Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Reklama

Podział miejsc w Trybunale Stanu ustalił tydzień temu Konwent Seniorów. Siedmiu członków w TS miało mieć Prawo i Sprawiedliwość, sześciu - Koalicja Obywatelska, dwóch - Polskie Stronnictwo Ludowe, a Polska 2050, Lewica i Konfederacja - po jednym. Zgłoszono osiemnaście kandydatur.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera dwóch zastępców przewodniczącego i szesnastu członków Trybunału Stanu. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.