Głosowało 439 posłów. "Za" było 244 posłów, przeciw było 192 posłów. Wstrzymało się 3 posłów.

Poprzednik Bućko na stanowisku przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii - prof. Błażej Kmieciak - złożył w końcu marca rezygnację, pozostał jednak w składzie komisji.

Reklama

Bućko ukończyła studia prawnicze na UAM w Poznaniu, ukończyła aplikację komorniczą, prokuratorską i adwokacką, a zawodowo prowadzi własną kancelarię adwokacką. Bućko wielokrotnie reprezentowała w sądzie ofiary przestępstw "przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" oraz "innych przestępstw natury seksualnej". Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z przemocą domową, prowadzi m.in. szkolenia w tym obszarze o Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Reklama