Sprawna służba zdrowia jest kluczowa dla dobra pacjentów. Sprawnie działające POZ pozwala m.in. zmniejszyć obciążenie systemu opieki długoterminowej i zapewnić łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej profilaktyce, wczesnemu rozpoznawaniu i leczeniu chorób. Jakie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2024 roku w POZ?

Reklama

Nowe badania dostępne w POZ. Ważne zmiany dla alergików

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ wprowadza kluczową zmianę w kwestii m.in. rozpoznania alergii. Lekarze POZ będą mogli wystawiać skierowania na badania diagnostyczne, co ma w rezultacie przyspieszyć rozpoznanie i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Nowy przepis ma na celu skrócenie kolejek do lekarzy alergologów.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza również rozwiązanie umożliwiające placówkom POZ wybór zakresu badań do diagnostyki chorób alergicznych z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych pacjentów. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku lekarze POZ będą mogli wystawiać skierowania nie tylko na panel 10 alergenów, ale także na panel alergenów wziewnych i pokarmowych niezbędnych do diagnozowania alergii.

Reklama

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w 2024 roku

W rozporządzeniu znalazły się również zapisy dotyczące świadczeń udzielanych przez lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zniesiono m.in. obowiązek realizacji świadczenia w zakresie podstawowym wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć.

Zmiana ta ma na celu "racjonalizację wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak również zachowaniu dostępności do tych świadczeń oraz utrzymaniu ich jakości na dotychczasowym poziomie". Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że zmiana wynika ze składanych na spotkaniach roboczych wniosków świadczeniodawców o usunięcie tego rozwiązania prawnego. Resort wyjaśnił, że jest to oczekiwana zmiana wywołana przez istotne problemy kadrowe.