Ferie zimowe 2024

Feriezimowe to mini-wakacje przypadające w zimie - czas wyczekiwany przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Trwają one 2 tygodnie, a ich termin przypada zazwyczaj od połowy stycznia do końca lutego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach dla poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Ferie zimowe 2024: Dzień wcześniej niż rok temu

Reklama

W tym roku ferie zimowe zaczynają się dzień wcześniej niż rok temu. Pierwsza grupa uczniów będzie mieć wolne już od 15 stycznia. W ubiegłym roku szkolnym 2022/2023, ich początek przypadał na 16 stycznia 2023 r. w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim.

Reklama

I termin ferii zimowych. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie

Daty rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych rozłożone są na 4 różne terminy. W 2024 roku jako pierwsi na ferie zimowe pójdą uczniowie województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego – w tych województwach feriezimowe przypadną na dni od 15 do 28 stycznia 2024.

Reklama

II termin ferii zimowych. Województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie

Drugi terminferiizimowych w 2024 roku obejmuje dni od 22 stycznia do 4 lutego 2024. Dotyczyć on będzie uczniów województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

III termin ferii zimowych. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Kolejny, trzeci termin ferii przypada na dni od 29 stycznia do 11 lutego 2024. W tym okresie wolne od zajęć szkolnych będą mieć uczniowie w województwach:łódzkim, lubelskim, pomorskim, śląskim oraz podkarpackim.

IV termin ferii zimowych. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Jako ostatni na feriezimowe w tym roku roku pójdą uczniowie z województw: małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dla nich feriezimowe będą trwać od 12 do 25 lutego 2024.

Podsumowanie: Terminy ferii zimowych 2024 dla wszystkich województw

Podsumowując terminy tegorocznych ferii zimowych, zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu GOV.pl, ferie zimowe w roku szkolnym 2023/2024 przypadną na dni:

  • 15 - 28 stycznia 2024 - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  • 22 stycznia – 4 lutego 2024 – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 29 stycznia – 11 lutego2024 – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 12 – 25 lutego 2024 – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Dlaczego termin ferii zimowych jest różny dla różnych rejonów Polski?

O ile dzień rozpoczęcia i zakończenia wakacji jest taki sam dla całego kraju, o tyle terminy feriizimowych są aż cztery. Dlaczego? To bardzo dobre rozwiązanie z kilku powodów. Podczas gdy wakacje trwają co najmniej 2 miesiące, ferie zimowe trwają 2 tygodnie. Podczas wakacji mamy do dyspozycji znacznie więcej czasu na zaplanowanie wyjazdu. W przeciwieństwie do ferii. Zatem jednym z powodów różnych terminów jest kwestia bezpieczeństwa. Gdyby feriezimowe przypadały w tym samym terminie dla wszystkich, to na pewno zwiększyłoby to znacząco ruch na drogach, a tym samym ryzyko wypadków. Oczywiście to samo byłoby w przypadku środków komunikacji krajowej, takich jak autobusy czy pociągi, które nie byłyby w stanie obsłużyć takiej liczby osób.

Różne terminy ferii zimowych pozwalają też na bezproblemowe znalezienie noclegu w popularnych kurortach, a także zapobiegają zbytniemu przepełnieniu miejscowości turystycznych.Dzięki temu mimo że feriezimowe dla poszczególnych grup uczniów trwają 2 tygodnie, to dla ośrodków turystycznych znacznie dłużej, bo półtora miesiąca. W tym czasie kurorty żyjące głównie z turystyki mogą znacznie zwiększyć swoje przychody.