Politycy i eksperci kreślą w ostatnim czasie najczarniejsze scenariusze, dotyczące narastającej groźby starcia zbrojnego Rosji z NATO. Jak zachowaliby się Polacy, gdyby rzeczywiście zbrojny konflikt w Ukrainie przeniósł się także na terytorium naszego kraju?

Reklama

Tygodnik zapytał w sondażu o to, co by Pan/Pani zrobił/a w przypadku, gdyby na terenie Polski rozpoczęła się wojna?

Łącznie 59 proc. Polaków zadeklarowało w badaniu, że zostanie w kraju. 11,3 proc. twierdzi, że zaangażuje się w działania zbrojne, 30 proc., że będzie pomagać w obronie kraju, ale w inny sposób, niż zbrojnie, a 17,7 proc. zostanie, ale będzie unikać jakiegokolwiek zaangażowania.

Reklama

20,2 proc. badanych jest przekonanych, że w razie wybuchu wojny, wyjedzie za granicę. 20,7 proc. nie wie, co zrobi w takiej sytuacji.