Etaty w policji

Sytuacja w policji jest zła. Coraz trudniej skompletować obsadę posterunków i komisariatów, co udowadniają dane. Stan zatrudnienia w tej największej polskiej służbie mundurowej na 1 marca 2024 roku wyniósł ponad 92,5 tys. policjantów, natomiast liczba wakatów wyniosła 16 276 etatów. Najgorsza sytuacja występuje w garnizonie dolnośląskim (1 274 wakatów), łódzkim (950), śląskim (1 863) i stołecznym (2 371).

Stan kadrowy nie jest również najlepszy w komendach wojewódzkich w Małopolsce (1 038 wakatów), Wielkopolsce (974), Łódzkim (950) i na Pomorzu (788).

Reklama

Najmniej wakatów występuje w garnizonach: świętokrzyskim (256 wakatów), podkarpackim (289) i opolskim (333).

"W latach 2022-2025 stan etatowy policji podlega corocznemu zwiększeniu, tak aby docelowo osiągnąć 110 709 etatów. Zatem stan etatowy policji ulegnie zwiększeniu o 7,4 tys. etatów, z czego 1,8 tys. etatów przeznaczonych jest dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, natomiast 5,6 tys. etatów przeznaczone zostanie na wzmocnienie pozostałych jednostek organizacyjnych policji" – informuje Dziennik.pl wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Reklama

Policja zapowiada zmiany

W MSWiA trwają prace legislacyjne prowadzące do zmiany aktualnie obowiązujących przepisów w procedurze kwalifikacyjnej. Na zmianie skorzystają m.in. byli funkcjonariusze, które będą mogli wrócić do służby w policji.

"Proponuje się dla nich odrębną ścieżkę postępowania kwalifikacyjnego. Wynika to z faktu, że są to kandydaci posiadający już odpowiednie doświadczenie i kompetencje, jak również kwalifikacje zawodowe" – przekazał departament prasowy MSWiA.

Co więcej, planowane przez MSWiA rozwiązania mają doprowadzić do stworzenia dogodnych warunków postępowania kwalifikacyjnego dla absolwentów klas mundurowych, aby było ono dla nich możliwie najkrótsze i preferencyjne. Zmiany legislacyjne mają wprowadzić możliwość tworzenia w szkołach ponadpodstawowych odpowiednich oddziałów dla klas o profilu mundurowym.

"Projektowane zmiany obejmujące kandydatów – absolwentów szkół ponadpodstawowych, kończących oddziały o profilu mundurowym – będą pozwalały na skrócenie wobec nich postępowania kwalifikacyjnego (zniesienie wymogu testu wiedzy) i przeniesienie jednego z etapów tego postępowania (test sprawności fizycznej) na poziom szkoły ponadpodstawowej, w której zostaną utworzone oddziały o profilu mundurowym" – podkreśla resort.

Podwyżka uposażeń policjantów

Jednym z działań prowadzących do zatrzymania doświadczonych funkcjonariuszy w policji i zachęcenia nowych kandydatów jest polepszenie warunków płacowych. Wszyscy policjanci zostali objęci 20 proc. podwyżką uposażeń.

Policja, obok dotychczasowych działań promujących, planuje też nowe przedsięwzięcia zachęcające kandydatów do ubiegania się o przyjęcie do służby.

"Działania te będą ukierunkowane między innymi na: zintensyfikowanie aktywności w mediach społecznościowych, opracowaniu i wdrożeniu ogólnopolskiej kampanii promocyjnej zawodu policjanta w mediach krajowych i lokalnych, utworzeniu formularza na stronie policja.pl umożliwiającego złożenie dokumentów do służby w policji, przygotowaniu oferty służby dla osób o określonych kompetencjach (informatycy, ekonomiści, programiści, sportowcy), czy też organizacji i promocji dni otwartych w szkołach oraz jednostkach policji" – informuje MSWiA.

Swoje działania prowadzi też Komenda Główna Policji (KGP). Mając na uwadze niekorzystne tendencje demograficzne, jak również dużą konkurencyjność na rynku pracy, działania policji w zakresie doboru i poprawienia sytuacji kadrowej ukierunkowane są na budowaniu wizerunku. Policja prowadzi od kilku lat kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do różnych grup społecznych, które mają za zadanie zwiększenie świadomości obywateli w sferze różnych aspektów służby w Policji oraz pozyskania nowych osób – przekazał nadkom. Piotr Świstak z biura prasowego KGP.

Ponadto, MSWiA informuje, że w KGP powstała m.in. samodzielna komórka organizacyjna przewidziana do realizacji zadań w obszarze doboru kadr oraz nadzorowania, monitorowania i realizowania szkolenia, a także doskonalenia zawodowego.