Jeśli podejrzewasz, że dane osobowe twojego dziecka lub osoby, za którą się opiekujesz, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób, możesz zgłosić to do odpowiedniego organu gminy.

Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych

Sygnały mogą obejmować pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe, informujące o wycieku danych, lub wydruk oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej firmy, potwierdzający wyciek danych.

Reklama

Unieważnienie dowodu

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie, urzędnik ma możliwość unieważnienia dowodu. Możesz dokonać zgłoszenia osobiście lub przez Internet.

Kto może zgłosić wykorzystanie danych?

Rodzic, opiekun lub kurator może złożyć formularz w imieniu dziecka do 18 roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego osoby pełnoletniej, jej numer PESEL zostanie zastrzeżony z urzędu. Do zgłoszenia będziesz potrzebować loginu i hasła do profilu zaufanego oraz telefonu komórkowego lub danych do innego sposobu logowania do profilu zaufanego. Możesz także użyć e-dowodu.