ORP "Orzeł" został zbudowany w holenderskiej stoczni i został sfinansowany ze składek społeczeństwa. W chwili wybuchu II wojny światowej był jednym z najnowocześniejszych okrętów podwodnych. We wrześniu 1939 roku okręt został internowany w porcie w Tallinie, z którego uciekł.

Załoga dopłynęła do Wielkiej Brytanii, by walczyć z Niemcami. W swój ostatni rejs, z którego już nie wrócił, ORP "Orzeł" wyszedł w maju 1940 roku.