Zawartość akt i teczek personalnych pozostałych na Łotwie po radzieckim KGB zostanie udostępniona w specjalnych publikacjach. Ma to nastąpić najpóźniej do 31 maja 2018 r. Taką decyzję podjął parlament Republiki Łotwy - Saeima. Publikacje przygotuje powołany do tego celu zespół naukowców.Na Łotwie szczególne zainteresowanie budzą dokumenty dotyczące represji, jakie spotkały Łotyszy po zajęciu ich kraju przez armię radziecką w 1940 r. i włączeniu go w skład ZSRR. Wówczas z dwumilionowego społeczeństwa wybrano 15 tysięcy ludzi najaktywniejszych politycznie i przedstawicieli inteligencji, wysyłając ich do gułagu. Powojenne represje to głównie rok 1949, gdy prawie 45 tys. osób zostało zesłanych do obozów pracy lub wywiezionych na Syberię czy do Kazachstanu.

Dokumenty KGB na Łotwie są rozproszone w różnych archiwach: państwowych, policyjnych, prokuratury, MSW i łotewskiego odpowiednika naszego IPN, którym jest Centrum Dokumentacji Następstw Totalitaryzmu. W rozumieniu prawa łotewskiego dokumenty KGB są traktowane jako materiały pozostałe po okupacyjnym, obcym reżimie radzieckim. Dostęp do nich jest poważnie ograniczony.