Kraków, 19 stycznia 2009 r.

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Karol Musioł

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniem, do jakiego doszło w dniu 13 stycznia br. na posiedzeniu Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fakt uniemożliwienia wszczęcia procedury habilitacyjnej dr Markowi Migalskiemu bez podniesienia jakichkolwiek merytorycznych argumentów i wbrew jednomyślnej, pozytywnej ocenie jego dorobku naukowego przez Zespół powołany w tym celu przez Radę Wydziału, rodzi uzasadnione podejrzenia, że o wyniku tajnego głosowania zadecydowały względy niemające nic wspólnego z kryteriami, jakie określa ustawa o tytule i stopniach naukowych. Wyrażamy nadzieję, że mimo tego incydentu Uniwersytet Jagielloński pozostanie miejscem, w którym podstawą do decyzji w sprawach personalnych nie będą uprzedzenia czy też porachunki o charakterze osobistym i politycznym.

Dr hab. Włodzimierz Bernacki, prof. UJ; dr hab. Anna Bochnakowa, prof. UJ; dr hab. Jerzy Brzozowski, prof. UJ; prof. dr hab.Urszula Dąmbska-Prokop; prof. dr hab. Bogusław Dopart; prof. dr hab. Jolanta Dudek; dr hab. Antoni Dudek; prof. dr hab. Piotr Franaszek; prof. dr hab. Tomasz Gąsowski dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, prof. UJ; dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ; dr. hab. Kinga Maciuszak; dr hab. Maria Maślanka-Soro; dr hab. Andrzej Nowak, prof. UJ; prof. dr hab. Jerzy Perzanowski; prof. dr hab. Andrzej Pisowicz; dr hab. Jakub Polit; prof. dr hab. Jan Prokop; prof. dr hab. Stanisław Sędziwy; prof. dr hab. Krystyna Stamirowska; prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński; dr hab. Piotr Tylus; dr hab. Maciej Urbanowski, prof. UJ; dr hab. Anna Walczuk; prof. dr hab. Barbara Wydro; dr hab. Zdzisław Zblewski.