Na konferencji prasowej, zwołanej pod hasłem w W 10-lecie referendum akcesyjnego o pokoleniu UE i roku Unii Europejskiej. Miller poinformował o inicjatywie powołania obywatelskiego komitetu obchodów rocznicy wstąpienia Polski do Unii. Ich kulminacją byłby dzień pierwszego maja i zwołany w Warszawie Kongres Europy. Jak wyjaśnił przewodniczący SLD, byłoby to spotkanie przyjaciół Polski w Europie.

Pragniemy, aby przyszły rok był nasycony spotkaniami, debatami o historii i przyszłości Unii Europejskiej, o miejscu naszego kraju w jednoczącej się Europie, o dokonaniach i inicjatywach na rzecz silnej Polski w silnej Europie - powiedział przewodniczący SLD.

Leszek Miller podkreślił, że obecność Polski w Unii trzeba codziennie wygrywać. Wnieśliśmy do Wspólnoty naszą pomysłowość, inicjatywy, gotowość do ciężkiej pracy i potencjał intelektualny, który powinien być jak najlepiej wykorzystany - powiedział przewodniczący SLD podkreślając, że siła i prestiż Polski rodzi się nad Wisłą.

Wynika ona z siły polskiej gospodarki i ze stanu spraw społecznych i obywatelskich. Miller przyznał, że dzisiejsza Polska nie spełnia wszystkich oczekiwań obywateli, ale odpowiedzią na to są ideały Unii Europejskiej, a nie postulaty zwolenników Polski zaściankowej i nietolerancyjnej. Polska jest naszą ojczyzną, a Europa naszym wspólnym domem - zakończył Leszek Miller.