Część stawianych mu zarzutów zwrócono do ponownego rozpatrzenia. 

W 2012 roku Sąd Okręgowy skazał Lipca na 3,5 roku pozbawienia wolności za przestępstwa korupcyjne.